Antwoorden op veelgestelde vragen

Ik ben nog geen klant. Hoe kan ik een vacature plaatsen?
Wanneer u ervoor kiest om de gehele service van het plaatsen van vacatures en de administratie door ons te laten uitvoeren, neem dan telefonisch contact met ons op.Wij geven u vervolgens uitleg over onze werkwijze en u ontvangt login gegevens zodat u via onze site een vacature kunt plaatsen.
Ik ben een bestaande klant. Hoe kan ik een vacature plaatsen?
Als u al een bestaande klant bent dan kunt u eenvoudig een vacature op onze site laten plaatsen. U doet dit door te klikken op de blauwe button 'Plaats Vacature' die rechts bovenin staat. Log vervolgens in met uw inlogcode en vul de vakken van het vacatureformulier in. Als u nog geen login gegevens heeft, neem dan contact met ons op.
Ik wil iets veranderen aan de vacature. Hoe kan ik dat doen?
Als u iets wilt veranderen in de vacature dan kunt u contact opnemen met Mediastages. Wij kunnen dan meteen de vacature voor u aanpassen.
Hoeveel stagevergoeding wordt er door de meeste bedrijven uitbetaald?
Ieder stagebedrijf bepaalt zelf de hoogte van de stagevergoeding. Soms wordt dit bepaald door het studieniveau:, MBO of HBO/WO niveau. De gemiddelde bruto stagevergoeding ligt tussen de € 225,00 en € 400,00 bruto (bij een volledige werkweek).
Heeft een stagiair recht op reiskostenvergoeding?
Wij gaan ervan uit dat alle stagiaires een geldige OV-kaart hebben. Mocht de student moeten reizen op momenten dat de kaart niet geldig is dan zal de verantwoordelijke van de afdeling/het programma moeten bepalen of de reiskosten vergoed worden. Als u besluit dat een stagiair recht heeft op reiskostenvergoeding, geef dan aan Mediastages door welk bedrag we maandelijks aan reiskosten moeten uitbetalen.
Hoe lang blijft de vacature op jullie site staan?
Als u uw stagiaires ook door ons laat verlonen, dan kunt u de vacature zo lang op onze site laten staan als u wilt. Het is wel verstandig om in dit geval de startdatum actueel te houden. Als u eenmalig gebruik maakt van het plaatsen van een vacature, dan blijft deze maximaal twee maanden op onze site staan.
Wat moet ik doen als er te weinig reacties op de vacature binnen komen?
Als er geen passende reacties binnen komen op de vacature, dan kunt u altijd vragen of Mediastages de vacature nogmaals met de Stage Alert wil meesturen. Daarnaast kunnen we de vacature in de 'Spotlight' plaatsen of we kunnen rechtstreeks contact zoeken met onze contactpersonen binnen de opleidingen.
Moet ik zelf de sollicitanten afmelden?
Als u uit de sollicitanten een stagiair heeft uitgekozen, dan is het uw taak om de andere sollicitanten een afwijzingsbericht te sturen.
Hoe kan ik een stagiair aanmelden voor de verloning?
Meldt de stagiair aan door in te loggen op onze site. Heeft u nog geen login? mail ons dan of neem telefonisch contact met ons op. Afhankelijk van hoe de aanmeldprocedure binnen uw bedrijf is afgesproken, gebeurt aanmelding door de afdeling P&O of de stagebegeleider. Het is noodzakelijk dat wij de aanmeldgegevens van de stagiair voor aanvang van de stage ontvangen.
Hoe kan ik de begin- of einddatum van een stage aanpassen?
Als een stagiair al is aangemeld en de begin- of einddatum wordt veranderd, dan moet u dit onmiddellijk doorgeven door een mail te sturen met daarin de nieuwe data. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft, om te voorkomen dat de student niet onterecht wordt uitbetaald of te weinig vergoeding ontvangt.
Wat moet ik doen als een stagiair zich ziek meldt?
Wanneer een stagiair ziek is, meldt hij dit meteen aan de stagebegeleider bij het stagebedrijf. Wanneer een stagiair langdurig ziek wordt tijdens de stage kan het stagebedrijf een stagecontract beëindigen en dan eventueel een uitkering aanvragen via het UWV. In de praktijk brengt dit veel papierwerk met zich mee en wordt er vaak voor gekozen om de stagiair door te betalen tot einde contract.
Heeft een stagiair recht op vrije dagen?
Het stagebedrijf is verplicht een stagiair vrij te geven voor terugkomdagen van de onderwijsinstelling. Als de stagiair daarnaast nog vrije dagen wil opnemen dan moet dit in overleg met u.
Wat kan ik doen als de stagiair niet naar behoren functioneert?
Als een stagiair naar herhaaldelijke gesprekken nog steeds niet naar behoren functioneert, dan is het mogelijk om de stage stop te zetten. Wij gaan ervan uit dat dit altijd in overleg met een docent van de opleiding gebeurt. Stuur in dit geval onmiddellijk een mail naar Mediastages met de nieuwe einddatum.
Student wil vroegtijdig met zijn/haar stage stoppen wat moet ik doen?
Wanneer de student de stage wil beëindigen dan is dit mogelijk. Wij gaan ervan uit dat dit altijd in overleg met de opleiding gebeurt Geef in dat geval meteen aan Mediastages door tot welke datum u wilt dat de student wordt uitbetaald.
Ik heb een student via een andere manier gevonden. Hoe gaat het nu met de verloning?
We gaan ervan uit dat, ook als een stagiair niet via ons gevonden wordt, Mediastages de verloning verzorgd. Als u een vacature op onze site heeft geplaatst, maar er geen stagiair wordt aangeboden voor de verloning dan kan Mediastages alsnog de kosten voor éénmalige plaatsing van een vacature in rekening brengen.
Onze stagiair is bij Mediastages aangemeld, maar heeft nog geen stagevergoeding ontvangen. Hoe kan dit?
Mediastages kan een stagiair alleen uitbetalen als we in het bezit zijn van alle benodigde gegevens en papieren. Als de student door het stagebedrijf is aangemeld maar geen stagevergoeding ontvangt, dan is het waarschijnlijk dat hij/of zij nog niet alle benodigde papieren heeft opgestuurd. Als we voor de 15e van de (start)maand nog geen contract, loonbelastingformulier, kopie van identiteitsbewijs en bewijs van inschrijving van onderwijs instelling hebben ontvangen, dan ontvangt de student geen stagevergoeding.
De factuur die we hebben ontvangen klopt niet. Wat kan ik nu doen?
Als de factuur die u van Mediastages heeft ontvangen niet klopt dan kunt u het beste meteen telefonisch contact opnemen met ons. Wij zijn altijd bereid om er samen met u naar te kijken en uit te zoeken wat er niet klopt. Als er een fout is gemaakt dan zullen wij dit altijd recht zetten.
Een vraag die nog niet in het overzicht voorkomt? Laat het ons weten.
Telefoonnummer of e-mail adres
Naam
Vraag / opmerking

Over Mediastages

Mediastages functioneert als bruggenbouwer tussen opleidingen, studenten en de mediawereld. Deze centrale positie nemen we in door dagelijks in contact te staan met opdrachtgevers, voorlichting te geven aan studenten en plaats te nemen in relevante platformen en adviescommissies.
 
 
Als kleine organisatie bieden we laagdrempelige en flexibele service aan meer dan 350 mediabedrijven. Ons doel is om zoveel mogelijk talentvolle studenten een goede start te geven in de media. Om dit te bereiken bieden we graag de helpende hand aan al onze samenwerkingspartners.
© 2011 - Mediastages BV – Mart Smeetslaan 1 - Hilversum - Telefoon 035-646 62 81 - info@mediastages.nl - Disclaimer - Privacy statement - Algemene Voorwaarden
Credits foto's: Sebastiaan Ter Burg - Eric Perrone - Joost Nuijten
####################################################