Mag ik stagelopen als ik niet ingeschreven sta bij een erkende opleiding?

Ja dat kan. Maar let op.

Om duidelijk te maken dat er sprake is van een stage en niet van een regulier dienstverband adviseren wij jou om samen met het bedrijf, mits je wordt aangenomen, een aantal zaken vast te leggen. Meer info hierover kan je vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/minimumloon-stage)

Wat moet je vastleggen en doen?
Leerdoelen en begeleiding (bron Algemene Voorwaarden Mediastages artikel 10)
1. Indien de stagiair geen student is wordt een leerplan opgesteld door opdrachtgever en stagiair.
2. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en stagiair dat leerdoelen en begeleiding worden vastgelegd in een leerplan en dat deze leerdoelen en afspraken worden nageleefd.
3. In dit leerplan wordt inzichtelijk gemaakt of en hoe de leerdoelen zijn of worden bereikt.
4. De begeleiding van de stagiair is gericht op het leeraspect en niet op het behalen van productie.
5. Er is voorzien in evaluatiemomenten. Als de stagiair geen student is wordt door de opdrachtgever een mentor aangewezen die de begeleiding van de stagiair op zich neemt.
6. De stagiair bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door een werknemer wordt bezet.

Mediastages stelt een voorbeeld document beschikbaar waarin leerdoelen en begeleiding kunnen worden vastgelegd door opdrachtgever en stagiair. Mediastages aanvaardt daarbij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van het leerplan en de wijze waarop opdrachtgever en stagiair daaraan in de praktijk invulling en uitvoering geven.