Kan een stagiair met buitenlandse nationaliteit stage lopen in Nederland?

Er zijn duizenden opties en smaken, onderstaand hebben we er 2 daarvan uitgelicht.

Buitenlandse stagiair die in Nederland studeert maar een nationaliteit van buiten de EU heeft:
De stagiair moet een Nederlands BSN hebben, en ook moet er een een driepuntscontract tussen stagebedrijf, stagiair en opleiding worden opgesteld. (te downloaden van de NUFFIC website)

Buitenlandse stagiair met nationaliteit van binnen de EU:
Voor deze stagiairs geldt alleen dat ze een Nederlands BSN moeten hebben. Verder hoeft er niets extra geregeld te worden.


Als de kandidaat geen Nederlandse opleiding volgt en van buiten de EU, ligt het nogal ingewikkeld. Maar mogelijk is het wel! Onderstaand geven wij een stappenplan.Het stagebedrijf zal dan voor de stagiair een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen bij het UWV. Bij de aanvraag moeten diverse documenten worden aangeleverd, o.a.:
  • een onderbouwde verklaring van de opleiding dat de stage noodzakelijk is voor de opleiding.
  • een driepuntscontract tussen stagebedrijf, stagiair en opleiding (te downloaden van de NUFFIC website)
  • een contract tussen bedrijf en student
  • diploma's / inschrijvingsbewijs opleiding.
  • je moet aantoonbaar maken dat de stagiair minimaal 50% van het minimumloon aan inkomen heeft. Dit mag bestaan uit o.a. beurs, stagevergoeding, eigen middelen, maar moet onderbouwd worden.


Hou er rekening mee dat deze procedure 2 tot 3 maanden duurt en de stagiair pas naar Nederland mag als de tewerkstellingsvergunning is afgegeven! Hier de link naar de website om deze TWV aan te vragen.


Hierbij de link naar de pagina van het NUFFIC waar alle info op staat: scroll op deze pagina door naar het kopje 'stage als onderdeel van buitenlandse opleiding'.