Contract en werkafspraken

Mediastages sluit het contract af namens het stagebedrijf. In het document staat onder andere aangegeven: je stageperiode, je werktijden, je bruto stagevergoeding, je stagebegeleider en meer informatie over je rechten en plichten tijdens je stage. Daarnaast vind je een uitgebreid artikel over geheimhoudingsplicht.

Het contract bevat geen informatie over de specifieke inhoud van je werkzaamheden. Dit kun je eventueel vastleggen door middel van een stageovereenkomst die je van je opleiding ontvangt. Een stageovereenkomst van school moet je laten ondertekenen door je stagebegeleider van je stagebedrijf. Hieronder vind je meer informatie over de zaken die zijn vastgelegd in het contract van Mediastages.

Stageperiode

In het contract staat aangegeven gedurende welke periode je stage gaat lopen. Dit is de periode die het stagebedrijf heeft doorgegeven en waarover Mediastages je stagevergoeding zal uitbetalen. Als de begin- of einddatum van je stage verandert, zorg er dan voor dat je stagebegeleider dit doorgeeft aan Mediastages.

Begeleiding

In het contract staat aangegeven wie er tijdens je stage optreedt als stagebegeleider bij het stagebedrijf.

Stagevergoeding

Stagiaires hebben recht op een stagevergoeding. Wanneer deze vergoeding meer is dan alleen de reële onkosten maar duidelijk lager dan het minimumloon, dan spreekt men van een stageloon. Het gaat in dit geval om een fictieve dienstbetrekking.

Het stagebedrijf bepaalt de hoogte van je stagevergoeding. Bij een fulltime stage ligt dit bedrag meestal tussen de 225 en 400 Euro. Het bedrag dat in je contract staat, is je bruto stagevergoeding. Als je bij deze stage geen loonheffingskorting kunt toepassen, dan gaat er nog een deel van dit bedrag naar de belasting. Hoe dit precies werkt staat uitgelegd onder het kopje loonbelastingformulier.

Werktijden

In principe volg je de werktijden die zijn vastgelegd in de CAO van het bedrijf waar je stage loopt. Volgens de richtlijnen duurt een werkdag maximaal 9 uur (zonder overwerk) en een werkweek maximaal 40 uur. Verder heb je als stagiair recht op twee vrije dagen per week (bij voorkeur zaterdag en zondag).

Vrije dagen

Het stagebedrijf is verplicht je vrij te geven voor terugkomdagen van je opleiding. Als je daarnaast nog vrije dagen wilt opnemen dan moet je dit regelen met je stagebegeleider.

Ziek

Als je ziek bent dan moet je dit melden bij de stagebegeleider van je stagebedrijf. Bekijk samen of je de lopende zaken waar jij verantwoordelijk voor bent moet overdragen. Als je langdurig ziek bent tijdens je stage dan kan je stagecontract worden beëindigd.

Beeindiging stage

Het stagecontract kan te alle tijden door een van de partijen worden beëindigd. Het stagebedrijf doet dit bijvoorbeeld als de productie waaraan je werkt vroegtijdig afloopt of als de samenwerking niet naar behoren verloopt. Denk je er zelf over om met je stage te stoppen, praat dan eerst met je collega´s, stagebegeleider en stagedocent voordat je een besluit neemt. Je kunt ook altijd contact opnemen met iemand van Mediastages.

Wanneer er sprake is van de beëindiging van een stage, is het belangrijk dat dit besproken is met de stagedocent van je opleiding!

Reiskosten

Omdat de meeste studenten in het bezit zijn van een OV-studentenkaart, wordt er meestal geen reiskostenvergoeding uitbetaald. Mocht je geen OV-kaart hebben of is deze tijdens je stage niet geldig, bespreek dit dan tijdens je sollicitatiegesprek. Het stagebedrijf kan dan besluiten om je reiskosten te vergoeden.

Onder De Kleine Lettertjes vind je uitgebreide informatie over de verzekeringen die van toepassing zijn tijdens je stage.

Over Mediastages

Mediastages functioneert als bruggenbouwer tussen opleidingen, studenten en de mediawereld. Deze centrale positie nemen we in door dagelijks in contact te staan met opdrachtgevers, voorlichting te geven aan studenten en plaats te nemen in relevante platformen en adviescommissies.
 
 
Als kleine organisatie bieden we laagdrempelige en flexibele service aan meer dan 350 mediabedrijven. Ons doel is om zoveel mogelijk talentvolle studenten een goede start te geven in de media. Om dit te bereiken bieden we graag de helpende hand aan al onze samenwerkingspartners.
© 2011 - Mediastages BV – Mart Smeetslaan 1 - Hilversum - Telefoon 035-646 62 81 - info@mediastages.nl - Disclaimer - Privacy statement - Algemene Voorwaarden
Credits foto's: Sebastiaan Ter Burg - Eric Perrone - Joost Nuijten
####################################################