Hoe zit het nou met die stageovereenkomsten?


Regelmatig krijgen wij de vraag of de stageovereenkomst van de opleiding getekend moet worden én die van Mediastages. Het antwoord is JA en dat leggen we hieronder uit.

Tijdens een stage leren studenten hoe ze het geleerde tijdens de opleiding kunnen toepassen in de praktijk. Of daar vanuit de opleiding een overeenkomst aan ten grondslag ligt verschilt per opleidingsniveau.

MBO stagiairs
Bij wet is geregeld dat, voordat de stage begint, de mbo opleiding samen met de student en het leerbedrijf een stagecontract opstelt: de praktijkovereenkomst (POK). Daarin staan afspraken over bijvoorbeeld de begeleiding, de leerdoelen en de stageperiode . De school, het bedrijf en de student ondertekenen die overeenkomst. Zo weet iedereen precies waar men aan toe is, en wat de afspraken zijn. Meer info hierover is te vinden op de site van de rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/plannen-sterk-mbo/stage

HBO stagiairs
Het is in het hbo onderwijs niet verplicht om de afspraken die aan het begin van de stage gemaakt worden tussen de stagiair, de hogeschool en het stagebedrijf schriftelijk vast te leggen maar de meeste opleidingen hanteren deze regel wel. De afspraken worden dan vastgelegd in de vorm van een stageovereenkomst.

WO stagiairs
De veertien Nederlandse universiteiten gebruiken per ingang van juli 2022 allemaal dezelfde opzet voor een stageovereenkomst. In de stageovereenkomst is vastgelegd wat de stageorganisatie en de universiteit aan begeleiding bieden en op welke manier de stagebeoordeling plaatsvindt. Ook zijn er eenduidige afspraken gemaakt over de rechten van stagiairs, onder andere over hun juridische status, hoe om te gaan met geschillen, en het doel van de stage.

Waarom dan ook een stageovereenkomst vanuit Mediastages?
Als de stagevergoeding betaald wordt door Mediastages dan ontvangt de student/stagiair van ons ook een stageovereenkomst. Hierin spreken we niet over de afspraken rondom leren en begeleiding maar in deze overeenkomst leggen we de arbeidsrechtelijke afspraken rondom de stage vast, uit naam van het stagebedrijf.

En dan nog even een belangrijk juridisch aspect; Hoe zit het met de ketentelling van een stage?
Een stageovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde tijd. Na die tijd eindigt de overeenkomst automatisch. Het antwoord op de vraag is dus NEE. Omdat de stageovereenkomst geen 'echte' arbeidsovereenkomst is, telt deze ook niet mee in de keten van arbeidsovereenkomsten. Publicatie datum: 26 oktober 2023

nog meer stage verhalen 👀