Het werven van stagiairs; welke benadering biedt succes?


In de mediasector staan stagiairs bekend als een waardevolle bron van frisse ideeën, energie en een vernieuwende kijk op zaken. Bedrijven willen graag jonge talenten verwelkomen en studenten hebben de ambitie om hun opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Echter, de manier waarop stagevacatures worden opgesteld en studenten worden geworven lijkt niet altijd aan te sluiten bij de unieke rol en behoeften van stagiairs.

Stagiairs werven is anders
Het werven van stagiairs verschilt aanzienlijk van het werven van reguliere medewerkers. Hoewel een stagiair ook als medewerker wordt beschouwd, is er toch een verschil dat belangrijk is om te benadrukken. Het valt mij steeds vaker op dat stagevacatures dezelfde eisen bevatten als vacatureteksten voor 'echte banen'. Er worden vaardigheden gevraagd van stagiairs, zoals zelfstandig kunnen werken of goed in teamverband functioneren. Er worden ook eisen gesteld zoals 'met creatieve ideeën komen' en deze ideeën kunnen omzetten naar concrete acties. Wat dacht je van de eis 'in bezit van rijbewijs en niet bang zijn om te rijden'?

Geven en nemen
Laten we even stilstaan bij het feit dat we stagiairs zoeken. Een stagiair is een student die hetgeen hij of zij tijdens de studie heeft geleerd in de praktijk wil toepassen. Met ons Mediastages team doen we ons uiterste best om studenten te leren hoe ze zorgvuldig, persoonlijk en op maat kunnen solliciteren voor een passende stage. Uiteraard gaat dit proces niet altijd vlekkeloos, maar we houden hier nauwlettend toezicht op en geven hier gevraagd en ongevraagd advies over.

Beste stageverleners, zou ik jullie mogen verzoeken kritisch te kijken naar jullie wervingsmethoden voor studenten? Is het niet essentieel om duidelijk te communiceren dat stagiairs een plek binnen het team krijgen waar ze kunnen leren en groeien? Moeten we niet meer nadruk leggen op de specifieke vaardigheden en ervaringen die stagiairs kunnen opdoen, in plaats van hen te behandelen als volwaardige werknemers?

Wat zou je ervan vinden om in de stagevacature tekst te benadrukken dat studenten bij jullie kunnen leren om effectief in teamverband te werken of juist zelfstandig te zijn? Kunnen jullie hen laten weten dat jullie hen kunnen helpen bij het omzetten van creatieve ideeën naar concrete acties? Of dat jullie hen waardevolle ervaring kunnen bieden om hetgeen ze hebben geleerd toe te passen in de dagelijkse praktijk?En is het misschien een optie om studenten die een korte motivatie indienen te vragen om een extra toelichting voordat ze worden afgewezen? Uit onze eigen ervaring kan ik je verzekeren dat achter een beknopte sollicitatie soms een uitstekende stagiair schuilgaat.

Wachten met smart
En vergeet alsjeblieft niet om snel te reageren. De studenten zitten vaak met smart te wachten op een reactie en die laat doorgaans nog wel eens wat lang op zich wachten.

Kortom, we hebben elkaar nodig. Studenten willen leren van media professionals, terwijl media professionals graag jonge mensen verwelkomen die een frisse wind van nieuwe ideeën met zich meebrengen. Laten we de studenten die kans bieden.


Groet,
Monique


NB: ik heb de hulp van ChatGPT ingeroepen om mijn mening te nuanceren 😉

Publicatie datum: 10 juli 2023

nog meer stage verhalen 👀