MBO? Gelijke kansen!

MBO? Gelijke kansen!

Het is je wellicht niet ontgaan: ons kabinet wil meer aandacht voor het MBO!

Studenten van het MBO verdienen namelijk natuurlijk dezelfde kansen als HBO en WO studenten. En daarom gaat minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap flink investeren. Het gaat hier om honderden miljoenen euro’s. Die investering gaat wat hem betreft zitten in:
1. Vergroten kansengelijkheid
2. Aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt
3. Impuls aan de kwaliteit

Wat betekent dit nu voor jouw stage als MBO’er?
Op de hele korte termijn waarschijnlijk niets. De plannen zijn nog in de maak en we houden je op de hoogte. Hoog op de agenda van minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat het uitbannen van stage-discriminatie.
Er wordt nu hard gewerkt om z.s.m. een oplossing van de grond te krijgen. Hierbij kun je denken aan verschillende maatregelen en acties zoals objectief werven en selecteren. Dat betekent dat studenten niet meer worden aangenomen omdat er een klik is met het bedrijf, maar omdat de competenties en leerdoelen goed aansluiten.

En wat doet Mediastages?
Vanuit Mediastages stimuleren wij de bedrijven die vacatures bij ons uitzetten om neutrale teksten te gebruiken en om te selecteren op basis van kwaliteit van een student. Daarnaast benadrukken wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedrijven hebben om stagiairs aan te nemen, óók als het gaat om kansengelijkheid en inclusiviteit. Objectief werven en selecteren zou hier ook aan bij kunnen dragen.

Uitval voorkomen
Ook liggen er plannen om iets te doen aan het feit dat er MBO studenten uitvallen omdat de studie niet (helemaal) aansluit bij hun wensen en behoeftes. Daarom gaat er meer aandacht komen voor arbeidsmarktoriëntatie voor en tijdens de studie.

Voorlichting van Mediastages
Mediastages probeert hier uiteraard ook haar steentje aan bij te dragen. Zo geven wij al jarenlang voorlichting aan studenten, veelal op locatie bij de opleiding zelf, waarin we duidelijk aangeven wat de verschillende mogelijkheden zijn om in de creatieve industrie aan de slag te gaan. Ook binnen deze sector zijn de mogelijkheden namelijk eindeloos. Als je eenmaal weet wat voor soort stage je wilt lopen, helpt Mediastages je ook bij het sollicitatieproces.

Meer weten over onze voorlichting: => https://www.mediastages.nl/voor-opleiders#het-adviesbureau
Meer info over stage-oriëntatie en solliciteren => https://www.mediastages.nl/voor-studenten#voor-studenten
Bronnen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/15/kabinet-versterkt-het-mbo-met-grote-rol-voor-tegengaan-kansenongelijkheidhttps://onderwijscommunity.nl/artikelen/werkagenda-mbo-zet-in-op-kansengelijkheid/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/15/kabinet-versterkt-het-mbo-met-grote-rol-voor-tegengaan-kansenongelijkheidhttps://onderwijscommunity.nl/artikelen/werkagenda-mbo-zet-in-op-kansengelijkheid/
Publicatie datum: 08 december 2022

nog meer stage verhalen 👀