Interview Monique Amse voor Dutch Media Week

Sinds 2017 is Monique directeur bij Mediastages. ‘Ons doel is zo veel mogelijk jong talent te helpen bij een succesvolle start in de media. Om dat te bereiken, bouwen we dagelijks bruggen tussen opleidingen, studenten en de mediaorganisa-ties. Als kennisplatform adviseren, faciliteren en verbinden we onze samenwerkingspartners.’ Volgens collega’s een aanvoerder én de perfecte motivator voor het team.

Kun je kort vertellen wat Mediastages doet?
Sinds de jaren 80 is Mediastages het stagebureau waar de student centraal staat. Op ons platform be-dienen wij 200.000 bezoekers en plaatsen wij meer dan 4.000 studenten op zeer diverse stageplaatsen. Deze stages lopen uiteen van marketing tot produc-tie en van Groningen tot Maastricht. Met ons lande-lijk netwerk trekken wij mbo, hbo & wo studenten van verschillende mediagerelateerde opleidingen, denk hierbij aan Creative Business, Media & Cul-tuur, Communicatie en Multimedia design, maar ook Politicologie of Rechten.
Wij trainen, adviseren en recruiten studenten op hun weg van jong talent naar young professional. Wij adviseren bedrijven op werving en begeleiding van stagiairs. Door de belangen van deze groepen te koppelen, is Mediastages het netwerk op gebied van stages.

Het thema van dit jaar is Be Humane. Hoe speelt Mediastages hierop in?
Onze dienstverlening gaat over mensen dus dit is eenvoudig te beantwoorden. Wij zijn altijd scherp op het bieden van gelijke kansen, ook door de be-drijven die stagiairs zoeken. Via Stichting SWOM (red. Studeren en Werken Op Maat) zetten wij ons in om studenten die lastiger aan een stage komen ook een toffe plek te bieden.

Wat heeft Mediastages bijgedragen aan Dutch Media Week?
Samen met Dutch Media Week, Beeld en Geluid en BM organiseerden we de Dag voor de Mediastagi-air. Een middagvullend programma speciaal voor de jonge talenten van de toekomst die nú stage lo-pen in de media. Met informatie, fun en netwerken. Ook organiseerden we voor BM de Matchmaking Sessies. Studenten en young professionals konden zich in de ochtend presenteren aan NEP, ITV, IDTV, Fremantle, Beeld en Geluid, Omroep Max, Ende-molShine, AVROTROS en Talpa Network. En zelf was ik te gast bij een talkshow die Stage X-24 organiseer-de over jong talent in de media.

Wat levert deelname aan Dutch Media Week voor Mediastages op?
Vooral zichtbaarheid bij de mediabedrijven. Met heel veel mediabedrijven werken wij al samen maar een aantal kent ons (nog) niet. Vandaar dat wij graag onze bijdrage leveren aan Dutch Media Week.

Dit interview is onderdeel van het Magazine van Dutch Media Week. Hier een link naar het gehele magazine. Publicatie datum: 22 november 2021

nog meer stage verhalen 👀