STAGEDISCRIMINATIEStagediscriminatie | leestijd 6 minuten | SBB | Meldpunt JOB | Antidiscriminatiebureau | College voor de rechten van de mens

Lukt het jou maar niet om een stageplek te vinden? Heb je het vermoeden dat de reden daarvan is dat je een buitenlandse naam hebt? Stagediscriminatie komt helaas nog voor. Stagediscriminatie betekent, dat je bij het vinden van een stage of op je stage wordt gediscrimineerd. Bijvoorbeeld om je afkomst, geloof, geslacht of leeftijd.

Discriminatie bij het vinden van een stage of op je stage is onaanvaardbaar en onacceptabel. Het is belangrijk dat studenten die stagediscriminatie ervaren zich melden. Hierdoor wordt het inzichtelijk en kan er ook iets mee worden gedaan.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een melding te doen van discriminatie. Je kunt bijvoorbeeld in gesprek gaan over discriminatie op school met een docent, stagebegeleider of vertrouwenspersoon, of je kunt het melden bij een meldpunt.

We hebben de volgende opties voor je op een rijtje gezet.

1.Meldpunt SBB (alleen voor mbo studenten)
Bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ook wel SBB kun je een melding doen. SBB doet vervolgens onderzoek, als de stagediscriminatie aantoonbaar is, kan SBB de erkenning van een leerbedrijf op grond van discriminatie intrekken. Samen met de school zoekt SBB actief naar een vervangende stageplek. Op de website van het SBB vind je meer informatie over stagediscriminatie. https://kiesmij.nl/

2. Meldpunt JOB (alleen voor mbo studenten)
JOB is een vereniging die opkomt voor de rechten en belangen van alle mbo-studenten in Nederland. JOB kan jouw melding registeren, naar jouw verhaal luisteren en je doorverwijzen. Je kan de melding maken via de volgende manieren.
M. info@jobmbo.nl
T. 030-7900 915
App. 06-833 15 697

3. Het antidiscriminatiebureau
Je kunt ook contact opnemen met een antidiscriminatiebureau in jouw regio via discriminatie.nl.
Zij kunnen je gratis adviseren, bemiddelen en helpen bij een melding voorleggen of bij een aangifte doen.
Discriminatie kun je op een aantal manieren melden bij het antidiscriminatiebureau.
- Via het meldformulier
- Telefonisch op 0900 – 235 43 54
- Via de app 'Meld discriminatie NU' waarmee je eenvoudig kunt melden.
De app is gratis te downloaden voor Apple en Android.
- Per mail naar info@discriminatie.nl.
Check https://discriminatie.nl/#/home

4. Het College voor de Rechten van de Mens 
Wil je je klacht laten onderzoeken en daar een uitspraak over? Je kunt het College van de Rechten van de Mens contacteren met je vragen of klachten over (mogelijke) discriminatie. De medewerkers van het College staan klaar om naar je te luisteren en je te adviseren. 

-Telefonisch op 030-888 3 888
-Per mail naar info@mensenrechten.nl
https://mensenrechten.nl/nl/samen-met-supergaande-willen-wij-dat-stagediscriminatie-stopt-jij-ook
Publicatie datum: 02 december 2020

nog meer stage verhalen 👀