Wat hebben we veel van elkaar te leren! #MSYTD18

Op vrijdag 12 januari 2018 vond het 1e Mediastages Young Talent Debat plaats rondom het thema: De Millennial Stagiair: een mooie uitdaging?

Millennials zijn de mensen die zijn opgegroeid tussen 1980 en 2000. De Millennial werknemer staat bekend als verwend, lui en bovenal als moeilijk. Is dit terecht? Of weten wij, als generatie X, gewoon niet hoe wij met de Millennial moeten omgaan? Tijdens het Mediastages Young Talent Debat (MSYTD) 2018 stond deze vraag centraal.

De dag begon met een lekkere kop koffie of thee in Villa Heideheuvel. Onze contactpersonen van opleidingen en bedrijven ontmoetten elkaar en gingen het gesprek aan. Geleidelijk vond iedereen een plek in de studio waar Monique Amse van Mediastages en Stephan Fellinger van Spinawards een inspirerend betoog hielden met als hoofdonderwerp: De Millennial.

Monique opent met een update van de ontwikkelingen binnen Mediastages. Op de agenda voor kwartaal 1 staat de lancering van de geheel nieuw website van Mediastages die het de bedrijven en studenten makkelijker maakt om vacatures te plaatsen en te solliciteren door onder andere meer online functionaliteiten en de goedwerkende mobiele versie. Mediastages gaat nog nauwer samenwerken met bedrijven en opleidingen om talentontwikkeling in de media te stimuleren. Meer advies en trainingen voor studenten, stagiairs en stagebegeleiders. Niet alleen Mediastages komt aan bod, ook Mediarecruitment wordt bekend gemaakt bij het publiek. Mediarecruitment is het zusje van Mediastages die jonge talenten én professionals helpt een passend mediabedrijf te vinden om hun loopbaan te starten of voort te zetten.

Stephan neemt het woord over van Monique. In de jaren 90 is Stephan verliefd geworden op de digitale wereld en besloot hij zijn professionele leven te richten op online en digitale marketing. Tegenwoordig is Stephan o.a. mede oprichter en bestuursvoorzitter van de SpinAwards en eigenaar van de Zaak van Vertrouwen. De SpinAwards organiseert Stephan dit jaar al voor de 20e keer met veel plezier, maar het aller leukst vindt hij de categorie voor de jeugd die tegenwoordig een eigen identiteit heeft: de SpinAwards Young Talent. Zijn gedachte achter deze categorie is zijn ambitie om Nederland de hotspot van Europa te maken voor jonge talenten in de digitale wereld.

Stephan ziet de Millennial als kans voor bedrijven om de digitale ontwikkeling te versnellen. Hij stelt dat de Millennial stagiair niet veel verschilt van de medewerker uit generatie X. Allebei de partijen hechten immers waarde aan: trots, prestatie, plezier en respect. De Millennial krijgt dagelijks een grote hoeveelheid informatie voorgeschoteld. Uit onderzoek van de University van San Diego blijkt dat de informatie waar de Millennial elke dag mee wordt geconfronteerd tussen 1986 en 2007 114 keer groter is geworden. Er wordt steeds meer informatieverwerking verwacht, dit wordt zelfs gezien als de trigger voor een burn-out.

Is er sprake van een “War for talent”? Stephan heeft hier een kort en duidelijk antwoord op: NEE. Er is geen te kort aan jong talent, wel aan bedrijven die het aan durven om met jong talent aan de slag te gaan. Dit vergt lef. Als voorbeeld noemt hij Max Verstappen. RedBull was de eerste die met zo een jong talent in zee durfde te gaan. Toen dit een ontzettend succes bleek te zijn durfden anderen het opeens ook. Waarom toen pas? Er heerst een angstcultuur, generatie X is bang om fouten te maken en dat werkt niet voor de Millennial. Er wordt veel en vaak urenlange vergaderd, terwijl de Millennial juist aan de slag wil.

Uit angst voor het maken van fouten worden studenten opgeleid op basis van een ideaal beeld. Iedereen leert dezelfde manier van zakendoen en dezelfde denkwijze aan. Terwijl juist diversiteit een bedrijf versterkt. Tijdens de opleiding en ook tijdens stages wil je geen makke schapen creëren, creëer een goede cocktail. In een goede cocktail zitten meerdere ingrediënten die los van elkaar compleet anders zijn, maar met elkaar een sterk eindproduct neerzetten. Deze diversiteit hoeft niet per se te maken te hebben met afkomst en cultuur, ontdek wat ieder zijn eigen talent is. Stephan heeft dit zelf ondervonden in zijn project: SHAKE. SHAKE is een programma dat jong talent (Millennials) op hoog strategisch niveau laat werken aan innovatieprojecten bij organisaties. De Millennials ondervonden SHAKE zelf als spannend, omdat zij nog nooit eerder zoveel diversiteit in één groep hadden meegemaakt. Deze diversiteit zorgde voor nieuwe inzichten en blije opdrachtgevers. Opdrachtgevers voor wie SHAKE o.a. heeft gewerkt en werkt zijn: RTL Videoland, Dela en KRONCRV.

Al met al, wil Stephan vooral meegeven dat het draait om samenwerken en diversiteit. De Millennial heeft inderdaad meer aandacht nodig, maar wanneer die gegeven wordt krijg je er ook veel voor terug. Millennials zullen wanneer je hen durft toe te laten een nieuwe verfrissende mentaliteit in het bedrijf creëren die vooral draait om minder praten en meer doen waarbij digitaal denken en doen een vanzelfsprekendheid is. Tenslotte is plezier in wat je doet cruciaal.

De link naar Stephan zijn presentatie: https://www.slideshare.net/stephanfellinger/stephan-fellinger-bij-young-talent-debat

Na geluisterd te hebben naar deze nieuwe inzichten gingen de aanwezigen met elkaar in discussie. Monique legde drie stellingen voor:

1. Opleidingen en werkveld in de media sluiten onvoldoende op elkaar aan
2. De Millennial is verwend en kan niet omgaan met tegenslag of de millennial is gedreven en legt de lat (te) hoog
3. De begeleiding van jong talent vergt nu andere skills dan enkele jaren geleden

Uit de discussie die ontstond naar aanleiding van de eerste stelling bleek dat er in het werkveld van de media ontzettend veel en snel veranderingen plaatsvinden. Opleidingen kunnen deze snelle veranderingen niet evenaren, wat resulteert in een spanningsveld. Wel kunnen alternatieven worden gezocht. Er is genoeg ruimte voor workshops, colleges en andere initiatieven waardoor de opleidingen de veranderingen in het werkveld bij kunnen houden. Mede door samenwerking en overleg tussen opleidingen en het werkveld kunnen oplossingen gevonden worden.

Bij de tweede stelling kreeg: “ De Millennial is gedreven en legt de lat (te) hoog” het meeste bijval. De discussie ging al snel over het gebruik van de mobiele telefoon. De mobiel brengt zowel kansen als gevaren met zich mee, zeker voor de Millennial. Is het tegenwoordig normaal dat de mobiel op tafel ligt, in de broekzak zit en zelfs gebruikt wordt tijdens werk? De mobiele telefoon staat de sociale omgang in de weg, maar biedt tegelijk ook kansen voor de sociale omgang. Aan wie ligt het bijbrengen van deze normen? Niet alleen aan de opleiders, het begint vaak al thuis bij de ouders. Maar zijn de normen van ouders en opleiders wel toe te passen in deze tijd van social media. Het blijft een eindeloze discussie.

De derde stelling bracht de discussie opgang over de hiërarchische lijnen binnen een bedrijf. Moet de stagiair ontzag en respect hebben voor iedereen die boven hem staat in het bedrijf? Of is hiërarchie in een bedrijf iets van vroeger en moet men elkaar als gelijk behandelen, ook iemand die net nieuw is? Eén antwoord kwam duidelijk naar voren, laat de stagiair niet alleen leren van jou maar leer ook van de stagiair. Geef de stagiair ruimte voor eigen inbreng en laat je verrassen. Leer van elkaar. Enjoy it!

Een verhitte discussie ontstond, nieuwe inzichten en ervaringen werden met elkaar gedeeld. Uiteindelijk hebben wij deze geslaagde dag afgesloten met een gezellig borrel. Op naar MSYTD 2019.

Dit verslag is geschreven door Kim de Bruin, student HvA MIC, stagiair Mediastages 2017/2018.  Publicatie datum: 17 januari 2018

nog meer stage verhalen 👀