Tips voor
stagebegeleiders

Studenten begeleiden is iets anders dan leidinggeven aan professionals. Het zijn vaak de eerste ervaringen van iemand in het werkveld, dus de manier waarop je jouw stagiair in deze periode ondersteunt zal hem of haar vormen en zal voor een belangrijk deel bepalen hoe hij of zij zich verder ontwikkelt.

Regel daarom de praktische zaken, maar denk ook na over welke begeleiding past bij je stagiair. Je kunt bij ons terecht voor persoonlijk advies en training. Hieronder een aantal artikelen ter informatie en inspiratie.

Wat maakt jou een
top stagebegeleider?

Als je de stagebegeleider van een student wordt dan heb je een belangrijke rol in het leven van de stagiair.

De tijd dat jij stage hebt gelopen, kan je je die nog herinneren? Kennelijk is dit een periode die we ons nog lang heugen. En hoe fijn is het nu als de stagiair later tegen zijn of haar kleinkinderen zal vertellen dat juist de stageperiode een onuitwisbare indruk achter heeft gelaten in de ontwikkeling naar het professionele leven.

Voor jou als stagebegeleider is het essentieel om te weten wat de doelstellingen voor deze stageperiode zijn. Voor iedere stagiair kunnen deze weer anders liggen. Ga hier dan ook op de eerste stagedag het gesprek over aan. Als die doelstellingen helder zijn kan je de stagiair ondersteunen in de ontwikkeling.

Houd er rekening mee dat veel stagiairs nog niet gewend zijn aan het leven van een fulltime werkende. Bespreek dan ook op de eerste stagedag met de student wat er verwacht wordt en wat de huishoudelijke regels zijn.

Niet in de laatste plaats is het voor een student belangrijk om meer inzicht in zichzelf te krijgen. Zorg en dan ook voor dat je tijdens de stageperiode veel reflectievragen stelt zodat je de stagiair triggert om zijn of haar handelen kritisch en van afstand te bekijken.

De manier waarop je een stagiair het beste aan kunt sturen is, net als bij een vaste medewerker, afhankelijk van een aantal factoren. Probeer een beeld te krijgen van jouw stagiair. Hoeveel kennis en ervaring heeft hij of zij al? Wat motiveert en drijft de student? Welk type gedrag vertoont hij of zij? En wat is jouw voorkeur stijl van leidinggeven. Als je die vragen kunt beantwoorden kan je beter inschatten hoe je iemand het beste kan begeleiden.

Het DISC model gebruiken wij in onze trainingen 'Aansturen van Stagiairs' om de stagebegeleiders inzicht te geven in de meest effectieve wijze van aansturen. Wellicht kan dit model jou ook verder helpen.

7 vragen voor de eerste stagedag

Om een stage voor beide partijen succesvol te laten zijn, is het belangrijk om vanaf het begin op dezelfde golflengte te zitten en om duidelijke afspraken te maken. Hieronder vind je zeven vragen die je kunt stellen aan de stagiair op de eerste werkdag.

  • Wat wil je tijdens deze stage leren/ervaren?
  • Met welke schoolzaken (zoals stageplan/terugkomdagen) moeten we rekening houden?
  • Welke competenties/vaardigheden wil je ontwikkelen?
  • Wat wil je de komende tijd investeren om dit te bereiken?
  • Welke begeleiding heb je hiervoor van ons nodig?
  • Waar ligt jouw kracht?
  • Hoe kan je die inzetten tijdens je stage?

Maak je
stagiair leergierig

Talent alleen is niet genoeg. Het gaat erom of een stagiair de drive heeft om zich te ontwikkelen. Gelukkig kun je deze leergierigheid als stagebegeleider stimuleren. Hieronder vier tips!

Geef houvast!

Geef je stagiair houvast door tijdens de eerste dag een aantal zaken duidelijk te bespreken. Wat wil hij of zij de komende maanden leren? Welke competenties en vaardigheden wil hij of zij verbeteren? Wat wil hij of zij de komende tijd investeren om dit te bereiken? Welke begeleiding heeft hij of zij hierbij van jou nodig? Dit zijn zaken die je tijdens de stage in de gaten kunt houden en waar je op kunt sturen.

Beloon inzet in plaats van perfectie.

Van faalangst is nog nooit iemand beter geworden. Een stage is bedoeld om te leren en fouten zijn een onderdeel van het leerproces. Schep een omgeving die inzet beloont in plaats van perfectie en geef vooral in het begin duidelijk aan wat je van je stagiair verwacht. De complimenten hoeven niet altijd te gaan over het resultaat. Heeft een stagiair een sprong in het diepe gewaagd, toont hij of zij doorzettingsvermogen of is er een duidelijke verbetering? Benoem het!

Stimuleer zelfstandigheid.

Neem in het begin de tijd om dingen uit te leggen. Geef daarnaast duidelijk aan dat hij of zij altijd bij je terecht kan voor advies. Vraag voordat je advies geeft wel altijd of je stagiair zelf al heeft nagedacht over mogelijke oplossingen. Merk je dat je stagiair zelfstandig taken op kan en wil pakken, geef dan duidelijke kaders waarbinnen hij of zij zelfstandig kan werken.

Plan evaluatiemomenten.

Hoe druk je het als stagebegeleider ook hebt, plan op de eerste dag al een paar evaluatiemomenten in. Op die manier heeft de stagiair houvast en creƫer je een mooi moment om te kijken hoe het staat met de leerpunten die jullie op de eerste dag hebben afgesproken. Bespreek daarnaast de dingen die de stagiair nog moeilijk vindt. Beschrijf wat er nu nog niet goed gaat, leg uit hoe het anders kan en maak eventueel samen een plan over hoe je het de komende tijd samen kunt gaan oppakken.