• Humanitas

    Amsterdam

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over 6 thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies. Jaarlijks geven 25.000 goed getrainde vrijwilligers zo’n 75.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

openstaande STAGES

    Helaas zijn er momenteel geen stageplekken beschikbaar voor dit stagebedrijf.