Girlscene.nl is de grootste online community voor meiden van Nederland (en een deel van Belgiƫ, met ongeveer 10 procent Belgische bezoekers). Girlscene is een website voor meiden en jonge vrouwen van gemiddeld 14 t/m 30 jaar, die hen dagelijks op de hoogte houdt van alles omtrent fashion, beauty & lifestyle.Girlscene.nl heeft maandelijks ruim 2.000.000 unieke bezoekers en meer dan 5 miljoen pageviews; de site telt ruim 150.000 leden die vrijwel dagelijks de site bezoeken.

openstaande STAGES

    Helaas zijn er momenteel geen stageplekken beschikbaar voor dit stagebedrijf.