DISCLAIMER

Mediastages geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website(s). De informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Mediastages (en eventuele partners) worden gewijzigd.

De informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. De afnemer van de informatie van de website(s) mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Mediastages omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

Het is mogelijk dat we informatie verzamelen en opslaan over website bezoek voor statistische doeleinden, zoals het registreren van bezoekersaantallen voor de verschillende secties van de website. Door het sturen van een e-mail kunt u ons persoonlijke informatie sturen (zoals uw naam, adres en e-mail adres). Deze informatie zou kunnen worden opgeslagen om uw vragen en/of opmerkingen te kunnen beantwoorden.
  
Indien u zich via onze website registreert voor e-mailings, verzoek tot informatie of het doen van online inschrijvingen, zal deze informatie alleen worden gebruikt om u van dienst te zijn op het gebied waarvoor u zich aanmeldt, registreert of anders van toepassing. Al uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derde partijen.