Humanitas

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over 6 thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies. Jaarlijks geven 25.000 goed getrainde vrijwilligers zo’n 75.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
Amsterdam