NHL Hogeschool

Persoonlijk, interdisciplinair, praktijkgericht en ondernemend, dát zijn de kernwaarden van NHL Hogeschool. Met deze kernwaarden willen wij onze ambities voor de komende jaren waarmaken. Ambities, die betrekking hebben op kwaliteitsverhoging van het onderwijs- en onderzoeksaanbod, verhoging van het studiesucces en versterking van de marktpositie. NHL Hogeschool werkt volgens het concept competentiegericht onderwijs. Binnen de kaders van de beroepscompetenties formuleert de student zijn onderwijsvraag. De NHL zet daar leerroutes tegenover. De hogeschool heeft nauwe banden met de beroepspraktijk en verricht continu onderzoek. Dit levert bruikbare en toepasbare kennis op. Een afgestudeerde NHL’er is dan ook een V.I.P. V.I.P. Een afgestudeerde NHL-er is een V.I.P.: de Very Innovative Professional. Ofwel een onderzoekende, nieuwsgierige en ondernemende professional. Zij beschikken over de nodige beroepscompetenties, zijn mondiaal, multicultureel georiënteerd en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de regio. NHL Hogeschool biedt vraaggericht onderwijs en onderzoekt welke kennis, vaardigheden en houdingen door de beroepspraktijk worden gevraagd. Om dit te realiseren stimuleert de hogeschool ontmoetingen tussen studenten, bedrijven, instellingen en overheden. Ontmoetingen die leiden tot ontplooiing. De NHL richt zich steeds meer op flexibel onderwijs op maat. De opleidingen zijn zo ingericht dat professionals uit de beroepspraktijk gemakkelijk kunnen instromen. Zij beschikken al over de nodige competenties en krijgen vrijstellingen voor bepaalde vakken. Dezelfde procedure geldt voor afgestudeerde mbo’ers. Door een zorgvuldige intakeprocedure is het mogelijk een studieprogramma op maat te volgen. Dit resulteert vaak in een verkorte hbo-opleiding. De hogeschool beschikt over een breed aanbod van Bachelors, hoogwaardige Masters en Associated Degrees.

Geen stagevacatures

Stage Alert
AVROTROS zoekt:
Vanaf: 14-05-2018
NL Film & TV zoekt:
Vanaf: 26-03-2018
Talpa Producties zoekt:
Vanaf: 02-04-2018
Talpa Producties zoekt:
Vanaf: 02-04-2018
Senior Publications Nederland zoekt:
Vanaf: 12-04-2018
Lifestyle Media Group zoekt:
Vanaf: 01-05-2018
Omroep MAX zoekt:
Vanaf: 02-04-2018
Ik ben zwanger zoekt:
Vanaf: 02-04-2018
NH Media zoekt:
Vanaf: 02-04-2018
Skyhigh TV zoekt:
Vanaf: 01-05-2018

Over Mediastages

Mediastages functioneert als bruggenbouwer tussen opleidingen, studenten en de mediawereld. Deze centrale positie nemen we in door dagelijks in contact te staan met opdrachtgevers, voorlichting te geven aan studenten en plaats te nemen in relevante platformen en adviescommissies.
 
 
Als kleine organisatie bieden we laagdrempelige en flexibele service aan meer dan 350 mediabedrijven. Ons doel is om zoveel mogelijk talentvolle studenten een goede start te geven in de media. Om dit te bereiken bieden we graag de helpende hand aan al onze samenwerkingspartners.
© 2011 - Mediastages BV – Mart Smeetslaan 1 - Hilversum - Telefoon 035-646 62 81 - info@mediastages.nl - Disclaimer - Privacy statement - Algemene Voorwaarden
Credits foto's: Sebastiaan Ter Burg - Eric Perrone - Joost Nuijten
####################################################